CONTACTE | INICI | CASTELLÀ
Anar a ... Requisits Anar a ... El Procés Anar a ... Informació del País Anar a ... Dades d´interés Anar a ... Orfenatss Anar a ... Informació Complementaria Anar a ... Bibliografía
 

REQUISITS PER A L´ADOPCIÓ D´UN MENOR AL NEPAL:

- L´adopció es pot concedir tant a matrimonis com a dones solteres, divorciades o vídues.

- En el cas que la sol·licitant sigui una dona sola, aquesta ha de tenir entre 35 i 55 anys. No existeix límit d'edat per matrimonis.

- La diferència d’ edat entre l’ adoptant i l’ adoptat ha de ser de 30 anys.

- La parella ha de portar, com a mínim, quatre anys de casats en el moment de l´assignació de l´infant.

- L´edat de l´infant susceptible de ser adoptat serà entre 0 i 9 anys

- No es pot adoptar al Nepal si ja es tenen dos fills de diferent sexe

- Sí es podrà adoptar al Nepal:

1. Una nena si ja es tenen dos o tres nens
2. Un nen si ja es tenen dos o tres nenes

- Si tenen un nen, s´haurà de sol·licitar l´adopció d´una nena.

- Si tenen una nena, s´haurà de sol·licitar l´adopció d´un nen

- No es poden adoptar grups de germans: encara que la llei del Nepal permet adoptar germans de diferent sexe, a la pràctica és molt difícil.

- Sí es poden sol·licitar dues adopció, però aquestes no podran realitzar-se en el mateix expedient, sinó en una nova sol·licitud, després d´un any aproximadament des de la primera adopció

- El Comitè d´Adopcions del Ministeri de Benestar Social del nen i de la dona del Nepal, té ple dret d´acceptar o refusar una sol·licitud d´adopció.

DOCUMENTS NECESSARIS PER A LA TRAMITACIÓ DE L´ADOPCIÓ:

1- Una carta de presentació de la família signada per l´ECAI. (Aquesta carta serà redactada per l´ECAI).

2- Carta redactada per la família explicant la motivació per l´adopció.

3- Certificat de la policia donant el consentiment per adoptar un infant estranger

a. L´ECAI facilitarà a les famílies un imprès que s´haurà de enviar juntament amb una fotocòpia del DNI, al Ministeri de l´Interior, qui els retornarà un certificat on s´autoritzarà l´entrada del menor al nostre país.

4- Dues cartes de recomanació.

5- Per a parelles: Certificat de matrimoni (cal que portin com a mínim quatre anys casats).

a. Per a dones solteres: certificat de fe de vida i estat civil.

6- Certificat mèdic oficial d´infertilitat o esterilitat, legalitzat per el col·legi de metges inclús per a dones solteres i per aquelles parelles que ja tenen descendència.

7- Certificat mèdic oficial sobre l´estat de la salut física i mental dels sol·licitants, visat per el col·legi de metges.

8- Certificat de naixement de cada sol·licitant i dels fills que tinguin.

9- Estudi psicosocial i certificat d´idoneïtat.

10- Certificat d´antecedents penals. Aquest document el presentarà la família en l´ultim moment de la confecció del seu expedient. S´ha de tenir en compte que té una caducitat de tres mesos. El certificat haurà de ser vigent en el moment de realitzar el viatge a Nepal.

11- Certificat d´ingressos anuals de cada sol·licitant fet per les empreses on treballen. En els cas que siguin autònoms el certificat d’ingressos serà realitzat per un gestor.

12- Estat dels comptes bancaris actuals: certificat emès pel director de l´entitat bancària on ha de constar el saldo mitjà dels comptes.
13- Llistat detallat de propietats i bens, amb la seva avaluació en euros, fet i signat pels propis sol·licitants.

14- Declaració de composició familiar. (Aquest document serà redactat per l´ECAI).

15- Fotocòpia del passaport i dels DNI dels sol·licitants.

16- 12 Fotografies tamany carnet.

- L´ECAI traduirà tota la documentació de l´expedient a l´anglès.

 

Informació complementària:

- L´adopció és plena e irrevocable des de el moment en que s’inscriu al menor en el Registre Civil.

- El procediment d’adopció al Nepal es un procediment administratiu.

- Un dels centres amb el que treballem requereix que hi hagi una trobada amb les famílies biològiques: en el cas que els pares adoptius no desitgin aquesta trobada, podran escollir que la seva adopció es realitzi en un altre orfenat.

- En la majoria dels casos les famílies hauran de realitzar dos viatges al Nepal per a completar l´adopció. El primer viatge serà d´entre 7 i 10 dies; el segon d´aproximadament 15 dies.

- Hi ha un únic orfenat (Nepal Children Organization) on només es realitza un viatge: la durada del mateix és de 15 dies.

- Si les famílies obtenen un nou passaport durant el procés d´adopció, ho hauran de comunicar d´inmediat a l´ECAI, per tal que es puguin demanar els documents pertinents.

- La llei del Nepal exigeix dos informes de seguiment a l’any fins que el menor tingui 16 anys. Aquests informes seran realitzats per la ECAI i consistiran en la confecció d´una fitxa informativa del menor a la que s´hauran d´afegir 5 fotografíes per cada informe.

- L´ECAI realitzarà sessions informatives els dijous cada quinze dies. En cas de que estigueu interessats, cal trucar per demanar dia i hora.

TARIFES:

- El cost total de l´ECAI és de 10.400 €, el qual es divideix en tres pagaments:

1. Primer pagament de 2.450€, en el moment de signar el contracte.
2. Segon pagament de 2.450€, en el moment d’enviar l’expedient a Nepal.
3. Tercer i últim pagament de 5.500€ abans de realitzar el primer viatge a Nepal.

a) Aquest import comprén les despeses de:

- Assessorament jurídic, psicològic i social durant tot el procés de l´adopció
- Gestions administratives
- Traducció a l´anglès de l´expedient
- Traducció jurada de la documentació provinent del Nepal.
- Legalització de la carta de garantia
- Tramesa de documents
- Donació a l´orfenat
- Servei d´acompanyament en el país. Aquests serveis consisteixen en:


PRIMER VIATGE AL NEPAL:

1- Recollida a l’aeroport
2- Primera visita a l´orfenat
3-Acompanyament al districte per signar
4-Última visita a l´orfenat per acomiadar-se del menor

SEGON VIATGE:

1-Acompanyament al Ministeri per procedir a la signatura de documents
2-Visita per traduir i sol.lictiar el passaport
3-Recollida del passaport i de la traducció
4-Última visita a l´orfenat

b) No estan incloses a la tarifa de l´ECAI:

1.- Viatge i estada al país: L´ECAI facilitarà a les famílies l’adreça d’una agència de viatges amb la qual podrán optativament reservar tant el vol com l´hotel a Kathmandú.

2.- Traducció del passaport del menor

3.- Transport


HORARI D´ATENCIÓ AL PÚBLIC:

De dilluns a dijous de 10 a 13 i de 16 a 18
Divendres de 10 a 13
Tlf. 93 384 23 19 Fax 93 464 15 69

Email: informacio@ecaibalbalika.com