CONTACTE | INICI | CASTELLÀ
Anar a ... Requisits Anar a ... El Procés Anar a ... Informació del País Anar a ... Dades d´interés Anar a ... Orfenatss Anar a ... Informació Complementaria Anar a ... Bibliografía
 
DOCUMENTACIÓ I REQUISITS D´ADOPCIÓ:

- Els criteris d´adopció venen determinats per la legislació del Nepal (Codi Legal Muluki Ain), on s´estableixen les directrius i requisits per tal de tramitar una adopció en aquest país. Poden succeir-se cavis legislatius durant la tramitació del procés. L´Ecai informarà a les famílies en els casos en que es produeixin variacions tant en els requisits d´adopció com en els documents a adjuntar a l´expedient i podrà demanar documentació addicional a la família per tal d´ajustar-se al format d´expedient que Nepal demani en cada moment.

- L´Ecai revisarà la documentació aportada per la família i demanarà les correccions o modificacions que consideri pertinents per tal de formalitzar l´expedient. És podrà demanar documentació addicional un cop el seu expedient estigui enviat al Nepal, sempre que el nostre representant ens ho demani.

- L´Ecai realitzarà les gestions pertinents amb Benestar Social per tal d´obtenir la documentació necessària de la família. L´Ecai no pot fer-se responsable de la durada de la tramitació d’aquests documents.

- Un cop rebut l´informe psicosocial de Benestar Social, l´Ecai incorporarà a la família en la llista d´espera, i se li donarà dia i hora per tal de signar el contracte. L´Ecai podrà retardar la signatura del contracte el temps que consideri raonable per motius de inestabilitat política o administrativa en el país o en els casos en que es produeix un excés de demanda en relació amb el nombre d´assignacions. El lloc en la llista d´espera vindrà sempre determinat per l´arribada de l´informe psicosocial i no per la data de la signatura del contracte.

- Recordem als pares adoptius que la vigència del certificat d´antecedents penals és de 3 mesos; per tant durant la tramitació del procés, segurament s’hauran d´obtenir uns nous certificats. L´ECAI avisarà amb antelació a la família de la seva caducitat.


NORMATIVA I TEMPS D´ESPERA:

- La tramitació de l´adopció internacional mitjançant l´ECAI, està regulada pel Decret 337/1995, de 28 de desembre sobre l´acreditació i el funcionament de les Entitats Col·laboradores d´adopció internacional.

- D´acord amb l´esmentada normativa, la intervenció de l´ECAI consisteix en una mediació , entre la Comunitat Autònoma de residència dels sol·licitants i del país d´origen dels menors. Per tant, l´ECAI no pot fer-se responsable de les variacions - alienes a la seva gestió- que puguin produir-se al llarg del procés en el país d´origen dels menors.

- L´ECAI assumeix el compromís d´informar amb la màxima precisió sobre els temps d´espera i d´estada la país però en cap cas pot garantir els terminis.

- En la majoria dels casos s´hauràn de fer dos viatges. El temps d´espera entre ambdós viatges pot variar depenent de la situació política i administrativa que el país estigui visquent en aquell moment.


SALUT DELS MENORS:

- Cal tenir present que, en el marc de l´adopció internacional, quan es parla d´un nen/a sa, es parla d´una criatura que pot presentar alguns petits problemes de salut, fàcilment recuperables, com ara paràsits intestinals, afeccions de pell, trastorns respiratoris o símptomes de desnutrició. No es pot oblidar, a més a més, que són criatures que provenen d´entorns socials poc favorables pel seu desenvolupament físic i psicomotriu.

- l´ECAI farà arribar a les famílies la informació mèdica que l´orfenat ens faciliti, abans del seu viatge al Nepal. En alguns casos, aquest informe vindrà acompanyat d’una fotografia del menor.

- No obstant, la ECAI no pot fer-se responsable de la fiabilitat d´aquets informes. Per el que les famílies podran sempre realitzar un examen mèdic al seu càrrec si ho consideren necessari.

- Malgrat la experiència de tots aquests anys ens demostra que l´estat de salut dels menors provinents del Nepal és bo, tant a nivell físic com psíquic, i la posterior adaptació dels menors, amb independència de la seva edat, en els diferents entorns en els que es relacionen és altament satisfactòria.

DESPESES EXCLOSES DEL PREU DELS SERVEIS DE LA ECAI:

1.- VIATGE I ESTADA AL PAÍS

2.- TRANSPORT:
Els serveis de transport per realitzar les gestions al Nepal, seran abonats directament per les famílies, en el medi de transport que ells mateixos decideixin. ( Preu orientatiu lloguer del cotxe : 3 hores 10 € / 6 hores 20 € )

3.- PASSAPORT I VISATS

4.- TRADUCCIÓ DEL PASSAPORT DEL MENOR:
Aproximadament 2500 rupies. (30 € aproximadament).

RECOLLIDA DE VISATS:

Des de setembre 2004 el visat del nen/a l’han de recollir les famílies directament a l’ambaixada de Delhi (Índia).