CONTACTE | INICI | CASTELLANO | ENGLISH
Anar a ... RequisitsAnar a ... Orfenatss
 

 

Informació complementaria:

CONSTITUCIÓ DE L’ADOPCIÓ:

El procés d’adopció a Índia és judicial.

L’adopció es constitueix al país sota la figura de tutela amb finalitat adoptiva. La família haurà de sol·licitar la conversió en adopció plena al nostre país. Els pares disposaran de 2 anys per tal de formalitzar l’adopció en el seu país.

VIATGE DE LES FAMÍLIES:

L’estada al país serà d’entre 5 i 15 dies, un cop s’hagi obtingut a Índia la sentència que posa fi al procés d’adopció. El temps d’estada dependrà de l’orfenat d’on hagi provingut l’assignació.

Les famílies hauran de tramitar el visat del menor a l’Ambaixada espanyola a Nova Delhi, o bé al consolat que els hi correspongui segons l’orfenat d’on hagi provingut l’assignació.

Des de l’assignació fins el viatge dels pares, poden transcórrer aproximadament 6 mesos.

Tots els tràmits es realitzen sense la presència dels pares, els quals hauran d’atorgar poders notarials per estar representants a les diferents instàncies implicades en el procés d’adopció.

INFORMES DE SEGUIMENT:

Cal trametre els informes de seguiment del menor adoptat cada 3 mesos durant els dos primers anys o fins que l’adopció s’hagi completat al nostre país.

NORMATIVA APLICABLE:

Un menor pot ser legalment assignat a una família adoptiva en base al que disposa la Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 (HAMA), Guardianship and Ward Act of 1890 (GAWA), i Justice of Juvenile Act 2000 (JJA).

Els pares seran informats de les particularitats de les diferents acts. Els correspondrà a ells decidir sota quina normativa desitgen efectuar la seva sol·licitud.

Índia ha ratificat el Conveni de la Haia sobre protecció de Menors i Cooperació en Matèria d’Adopció Internacional en data 6/6/03 i va entrar en vigor el dia 1/10/03.

INFORMACIÓ PRÀCTICA:

  • Passaport indi dels menors: segons les darreres informacions de l’Ambaixada, les persones que adoptin un menor d’origen hindú, una vegada obtingui la nacionalitat espanyola, haurà d’efectuar la renuncia i entregar el passaport indi i obtenir un certificat a l’Ambaixada d’Índia a Madrid en un termini no superior als 3 anys. En cap moment es pot viatjar amb el passaport de l’Índia un cop obtinguda la nacionalitat espanyola

    És necessari tramitar el visat des d’Espanya. No es poden tramitar els visats a l’arribada al país.

  • Cal consultar amb els centres de vacunació internacional sobre les vacunes que se us han de posar