CONTACTE | INICI | CASTELLÀ
Anar a ... Requisits Anar a ... El Procés Anar a ... Història del País Anar a ... Informació del País Anar a ... Dades d´interés Anar a ... Orfenatss Anar a ... Bibliografía
 

LA PREPARACIÓ DE L’ EXPEDIENT:

En primer lloc, la família ha de dirigir-se al Departament de Benestar Social, o organisme al que correspongui a la seva Comunitat Autònoma, i omplir una instancia en la que s’ha d’expressar la seva intenció de tramitar una adopció amb Haïti i que encarregarà aquest procediment a BALBALIKA.

Seguidament, la família haurà d’obtenir un informe psico-social realitzat per un equip de psicòlegs i treballadors socials, on s’expressaran les circumstàncies personals de la família. El Departament de Benestar Social, o organisme al que correspongui, expedirà un certificat d’ idoneïtat, que facultarà a la família sol·licitant per iniciar els tràmits de l’adopció en Haití.

Tant el certificat d’ idoneïtat com l’ informe psico-social seran enviats a l’ ECAI.
Balbalika es posarà en contacte amb la família per comunicar l’arribada d’aquests documents. Des de el moment de la seva recepció, la família entrarà a formar part d’ una llista a la espera de que li sigui assignat per part d’un orfenat, un menor que es correspongui amb el perfil que ells van demanar a l’informe.

Els sol·licitants hauran d’ aportar a l’ ECAI els documents que Haití sol·licita per la preparació de l’ expedient.

Es citarà als sol·licitants a la seu de l’ ECAI per una primera trobada amb l’ advocada i la coordinadora, i es procedirà a la signatura del contracte d’aquests amb l’Ecai, a qui es conferirà des d’aquest moment els poders necessaris per que realitzi les funcions de mediació en el procediment d’ adopció.

Un cop la família hagi presentat la documentació en l’ ECAI, es procedirà a la tramitació del mateix.

El següent pas serà la traducció de la totalitat del documents aportats al francès.


EL PROCÉS DE L’ ADOPCIÓ:

Quan hi ha una assignació per part d’ un orfenat, l’ ECAI sol·licitarà a la Conselleria de Benestar Social corresponent (I.C.A.A. a Catalunya) la seva aprovació, i una vegada rebuda la família firmarà l’ acceptació d’aquest infant.

Es realitzarà un únic viatge a Haití:
La durada és d’ una setmana aproximadament. No és imprescindible que en el cas de matrimonis vagin tots dos, ja que hi ha la possibilitat de que viatgi un sol dels cònjuges.
El representant de l’ ECAI en Haití, recollirà als pares adoptius al aeroport i els acompanyarà als organismes oficials, així com al centre d’ acollida on es trobi el menor.

Es farà lliurament als pares adoptius de la resolució de l’ adopció, el certificat de naixement del menor i altre documentació necessària per tramitar posteriorment l’ adopció plena, tot degudament legalitzat.

S’ acompanyarà als pares a l’ Ambaixada espanyola a Port-au-Prince per gestionar el visat d’ entrada al país del menor y a l’ Ambaixada que correspongui per obtenir un visat de trànsit per a l’ infant.

TORNADA A ESPANYA:

Un cop a Espanya, la família enviarà a Balbalika el certificat de naixement i la resolució d’ adopció del menor a l’ efecte de comunicar-ho al Departament de Benestar Social (traducció jurada) e iniciarà el procediment per l’ adopció plena del menor. L’ Ecai els informarà del passos a seguir.

A Haití la adopció és simple, i ha de transformar-se, per a ser plena, a través d’ un auto del Jutge de Primera Instància del domicili dels pares adoptius i que es pugui inscriure al Registre Civil espanyol.

Balbalika només treballa amb orfenats que hagin estat acreditats per realitzar adopcions pel Governament d’ Haití i que, visitats personalment pel nostre equip, reuneixen determinats requisits com són la cura dels nens, la higiene, la transparència durant tot el procés adoptiu, etc.

Actualment té signats convenis de col·laboració amb els següents centres:

- God’s Littlest Angels
- Brebis de Saint Michel de l’Attalaye
- Maison des Anges