CONTACTE | INICI | CASTELLĄ
 

CARACTERISTIQUES I PROCEDÈNCIA DELS MENORS:

Balbalika treballarà principalment amb les províncies d'Amhara i Pobles del Sud.

En les províncies, els menors generalment no es troben en centres, si no que estan acollits per la seva família extensa, veïns,...

Quan un familiar no pot fer-se càrrec del menor, ho comunica a les autoritats administratives que són les encarregades d’estudiar el cas i declarar el seu desemparament. Una vegada el menor ha estat declarat desemparat, aquestes autoritats contactaran amb un orfenat per tal que el menor pugui ser acollit en un centre. Alhora remetrà la informació del menor a les autoritats competents.

Un cop el menor es troba acollit en el centre podrà ser assignat a una família.

Una vegada s'ha produït l'assignació i l'acceptació de la mateixa, el menor serà traslladat a la casa d'acollida de l'ECAI que es troba a Addis Abeba. Un cop s'hagin finalitzat tots els tràmits de l'adopció, la família recollirà al menor en aquesta casa.