CONTACTE | INICI | CASTELLĄ
 

Fases del procés d’adopció
• Els expedients seran presentats per la nostra representant al Ministeri d’Afers de la Dona per la seva revissió.

• El Comitè d’adopció etíop, depenent d’aquest Ministeri, estudiarà la documentació de la família junt amb l’historial del menor.
En aquesta fase del procés es signarà el contracte d’adopció entre el representant de Balbalika i l’orfenat.

• Aquesta valoració favorable permetrà obrir l’expedient davant el Tribunal Federal.

Passats uns dies es fixarà la vista davant el Tribunal de Primera Instància, en la que estaran presents la nostra representant, el representant de l’orfenat i un altre de l’equip del comitè d’adopcions.

• La sentència, junt amb el contracte signat, es remetran a l’equip d’adopcions, qui prepararà una carta per el Departament d’Immigració on es confirmarà que s’ha celebrat el procés d’adopció.

Seguidament s'expedirà el certificat de naixement del menor.

Tràmits posteriors
- Obtenció del passaport etíop del menor
- Ambaixada Espanyola: obtenció del visat de reagrupació familiar del menor.

Una vegada a Espanya:
- Inscripció de l’adopció en el registre civil
- Tramitació de la baixa per maternitat/paternitat

- Sol·licitud d'ajuts

Informes de seguiment
Durant el primer any es realitzaran 3 informes de seguiment (als 3, als 6 i als 12 mesos). A partir del segon any la periodicitat serà anual fins que el menor arribi a la majoria de edat.