CONTACTE | INICI | CASTELLĄ
 

Requisits dels adoptants
Estat Civil
• Parelles casades (1)
• Solteres: Seguint les recomanacions del Ministeri de la Dona etíop que l'Ambaixada espanyola ha fet arribar al nostre Ministeri de Sanitat i Política social, Balbalika únicament acceptarà els expedients de families monoparentals que ja hagin adoptat al país.
• No s’accepten parelles de fet.

Edat
• Els sol•licitants hauran de tenir més de 25 anys. (2)
• En el cas de matrimoni, és suficient que només un d’ells tingui aquesta edat.
• En la pràctica es sol aplicar una diferència màxima entre adoptant i adoptat de 40 anys, encara que aquesta diferència pot ampliar-se en el cas de nens majors.

Fills
• S’accepta que els sol•licitants tinguin fills biològics.

Requisits de l’adoptat
• Podrà ser adoptada qualsevol persona menor de divuit anys i que es trobi sota tutela.

Documents de l’expedient:
A preparar per els sol•licitants
• Carta de motivació de la adopció
• Certificat literal de naixement
• Certificat literal de matrimoni (en el cas de monoparentals que tramitin la seva segona adopció al país, fe de vida i estat)
• Fotocòpia del llibre de família
• Certificat d’antecedents penals
• Certificat mèdic de cadascun dels adoptants
• Certificat de la declaració de la renta
• Certificat de treball
• Tres cartes de recomanació
• Certificat d’empadronament i de convivència
• 8 fotos familiars i 6 d’identitat de cadascun dels sol•licitants
• Poder notarial a favor del nostre representant en el país

Per la Entitat Pública
• Informe psico-social
• Certificat d’idoneïtat
• Compromís de seguiment
• Carta de garantia

(1) Des de la Direcció General de Assumptes i Assistència Consulars del Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació, ens ha estat remesa la següent informació de l’Ambaixada d’Espanya a Addis Abeba, relatva a la preparació per part del Govern etíop de un nou Reglament en matèria d’adopcions, que podria contemplar una duració mínima del vincle matrimonial dels adoptants de dos anys.

(2) El nou reglament podria establir l’edat màxima dels adoptants en 55 anys.