L’associació per l’ajuda a la infància Balbalika és una entitat col·laboradora d’adopció internacional (ECAI), que es dedica a la adopció de menors a Nepal, Índia, Etiòpia i Sri Lanka.
El nom de Balbalika significa infància en nepalí. Nepal ha estat el primer país amb que la nostra ECAI ha realitzat adopcions internacionals.
La nostra ECAI està formada per un equip interdisciplinar. Per tant els sol·licitants reben assessorament de diversos àmbits durant tot el procés d’adopció.
L´ECAI col·labora en projectes d’ajuda a la infància, participant als programes dels diferents orfenats, entitats i administracions amb els que ha signat acords de col·laboració.
L´ECAI té un representant a cada país amb qui col·labora, que segueix la tramitació dels expedients i acompanya a les nostres famílies en els processos d’adopció.
Les funcions de l´ECAI són:

 1. Realitzar sessions informatives per aquelles famílies que desitgen iniciar un procés d’adopció.
 2. Tramitar la documentació necessària per poder confeccionar l’expedient d’adopció.
 3. Traducció de la documentació de l’expedient.
 4. Preparar a les famílies per acollir un fill adoptiu a la seva llar.
 5. Comunicar a les famílies els menors assignats.
 6. Assessorar als pares durant tot el procés d’adopció.
 7. Realitzar sessions de treball en grup amb els tècnics de l´ECAI per poder conèixer en profunditat tots els aspectes de l’adopció i poder solucionar els dubtes que tinguin en relació amb el procés.
 8. Seguiment de la tramitació de l’expedient.
 9. Preparar a cada família pel viatge al país un cop assignat el menor.
 10. Comunicació fluida amb les famílies mentre estan al país, per telèfon o correu electrònic.
 11. Seguiments post-adoptius

L´ECAI te contacte diari amb els representants dels diferents països amb els que treballem a l’efecte de conèixer l’estat de les nostres sol·licituds.